Fargas Associats. Arquitectes
Projects Press Fargas Associats Where Contact


Career
#

1952 Títol d´ Arquitecte.

 • Estudis cursats a L´ Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona.

1967 Títol de Doctor Arquitecte.
1974 Diplomat en Administració i Direcció d´ Empreses.

 • Curs d´ Administració i Direcció d´ Empreses a ESADE, Escola Superior d´ Administració i Direcció d´ Empreses,
  Barcelona.

1967–1969 Professor de Projectes Tercer curs.

 • Càtedra de Leopold Gil Nebot a L´ Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona.

1968–1969 Membre de la Junta de Govern del Col·legi d´ Arquitectes de Catalunya i Balears.

1970–1972 Degà del Col·legi d´ Arquitectes de Catalunya i Balears.

 • Durant el Deganat, el Col·legi d´ Arquitectes manté una interessant i recordada activitat contra la degradació urbanística, i l’aplicació de les incompatibilitats dels arquitectes.
  • Així mateix, com a membre del Col·legi Superior dels Col·legis d´ Arquitectes d´ Espanya, ha format part de diferents comissions de treball:
  Representant Espanyol de la Comissió de Problemes Professionals de la UIA (Unió Internacional de Arquitectes) i a la comissió CLAEU (Comitè d´enllaç dels Arquitectes de l´ Europa Unida CEE), per la homologació de títols d´ Arquitectes en el Mercat Comú.
  Representant dels Col·legis Professionals d´ Arquitectes d´ Espanya, a la Comissió de Reforma de l´ Aprenentatge de l´ Arquitectura.
  Patró de la Fundació Joan Miró de Barcelona per designació del seu fundador d’ençà dels seus inicis
  Patró de la Fundació Ildefons Cerdà per designació de Presidència de la Generalitat.

1987–1991 Regidor del Ajuntament de Barcelona

 • pel grup de Convergència i Unió

D’ençà 1996 Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
2002 Jurat al concurs La Ciutat de la Justícia.

 • Com a representant de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi